Sociální pracovník

Váš první kontakt při zájmu o poskytování lůžkové péče.

S čím Vám může sociální pracovnice pomoci?

  • nápomocna při vyřizování žádostí do dalších zařízení, při vyřizování příspěvku na péči, vyřizování dokladů
  • kontakt s rodinou při vyřizování provozních záležitostí
  • kontakt se zařízeními, kde mají klienti podané žádosti o další umístění
  • zjišťování dalších možností umístění klientů
  • sociálně – poradenská činnost klientům a jejich rodinným příslušníkům
  • zajištění hlášení o pobytu v zařízení na příslušná pracoviště ÚP (v souvislosti s výplatou příspěvku na péči)
Při osobní schůzce je možná prohlídka zařízení.

Lenka Pajchlová, +420 608 627 384