Aktuality

Výstava1

Výstava1

Publikováno: 14. 1. 2020

Čičmanský cyklus

V lettristickém cyklu autor zkoumá rozsah vyprázdněnosti jazyka. Použitím minimalistických postupů, zdůrazňovanou repetetivností znaků, mantrickou dekonstrukcí slova se pokouší nalézt ztracené zbytky významů a informací. Výsledkem jsou obrazové sondy pronikající hluboko pod povrch slova – polymerické textové fragmenty.

Patláže

Kolekce patláží začala vznikat jako paralelní cyklus při tvorbě kvantových maleb, částečně jako protipól k jejich minimalistické geometrii. Štětec právě použitý v procesu kvantové malby byl následovně bez jakéhokoliv kompozičního záměru aplikován na připravené plátno. Barvy se volně vrstvily na sebe, vytvářejíc nečekané expresivní plochy. Malba se neustále měnila, z autora se stal nestranný pozorovatel, který v určitém momentu celý proces zastavil. Patláže tak představují autonomní formu, která vznikla náhodným způsobem, bez diktátu racia.

Kvantová malba

Cyklus představuje abstraktní výtvarný systém, smyslem kterého není zobrazení, ale vytvoření
strukturované geometrické plochy přesně pracující s frekvencí jednotlivých barev. Obrazy jsou
komponovány jako otevřený energetický záznam, který následovně samostatně reaguje s
okolím, jak v rovině psychické, tak i fyzické. Respektujíc estetické kvality se dílo záměrně stává
nositelem potřebné energetické informace.