Zdravotní hospitalizace

ADP SANCO s.r.o. Poskytuje lůžkovou následnou ošetřovatelskou péči 24 hodin denně pro
pacienty s chronickým onemocněním, tělesně postiženým pacientům, kteří jsou závislí na
odborném ošetřovatelství na lůžkách následné péče ve stabilizovaném stavu.

V případě návštěvy našeho zařízení Vám na recepci budou poskytnuty informace o možnosti
umístění pacienta a zároveň Vám budou předány dokumenty k vyplnění, které jsou nezbytné
pro příjem pacienta do zařízení. Při telefonickém kontaktu Vám dokumenty k přijetí můžeme
poslat emailem, případně poštou.

Po vyplnění všech dokumentů je nejlépe kontaktovat sociální pracovnici mob. 608 627 384, se
kterou si dohodnete schůzku v zařízení na předání vyplněných dokumentů, která Vám v případě
jakýchkoliv nejasností zodpoví další dotazy. Při osobním setkání je možnost provést prohlídku
celého zařízení.

Délka hospitalizace pacienta je podmíněna zdravotní pojišťovnou, v našem zařízení si pacient
v době hospitalizace platí pouze ubytování příslušné kategorie dle platného ceníku služeb
nehrazených ze zdravotního pojištění ve zdravotnickém zařízení dlouhodobé lůžkové péče ADP
SANCO.

V době hospitalizace je možnost využít fakultativních služeb a to provedení kadeřnických
služeb nebo pedikúry dle platného ceníku.

Dále v době hospitalizace může pacient využít duchovní či pastorační péči, dvakrát v týdnu
dochází do zařízení nemocniční kaplanka.

ADP SANCO s.r.o. Poskytuje lůžkovou následnou ošetřovatelskou péči 24 hodin denně pro pacienty s chronickým onemocněním, tělesně postiženým pacientům, kteří jsou závislí na odborném ošetřovatelství na lůžkách následné péče ve stabilizovaném stavu.

V případě návštěvy našeho zařízení Vám na recepci budou poskytnuty informace o možnosti umístění pacienta a zároveň Vám budou předány dokumenty k vyplnění, které jsou nezbytné pro příjem pacienta do zařízení. Při telefonickém kontaktu Vám dokumenty k přijetí můžeme poslat emailem, případně poštou.

Po vyplnění všech dokumentů je nejlépe kontaktovat sociální pracovnici mob.
608 627 384, se kterou si dohodnete schůzku v zařízení na předání vyplněných dokumentů, která Vám v případě jakýchkoliv nejasností zodpoví další dotazy. Při osobním setkání je možnost provést prohlídku celého zařízení.

Délka hospitalizace pacienta je podmíněna zdravotní pojišťovnou, v našem zařízení si pacient v době hospitalizace platí pouze ubytování příslušné kategorie dle platného ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění ve zdravotnickém zařízení dlouhodobé lůžkové péče ADP SANCO.

V době hospitalizace je možnost využít fakultativních služeb a to provedení kadeřnických služeb nebo pedikúry dle platného ceníku.

Dále v době hospitalizace může pacient využít duchovní či pastorační péči, dvakrát v týdnu dochází do zařízení nemocniční kaplanka.