O společnosti

Je nestátní zdravotnické zařízení. Zdravotní péče je dominantní činnost
společnosti.

Od roku 1993 poskytujeme zdravotní domácí péči. Je poskytována v prostředí,
které nestresuje a napomáhá léčit, to je doma. Domácí péče je poskytována
všem věkovým skupinám na základě doporučení lékaře, ve spolupráci s rodinou.

Ze zkušeností, které zařízení ADP – SANCO získalo v terénu a potřeb pacientů,
otevřelo v roce 2008 dlouhodobou lůžkovou ošetřovatelskou péči. Zde
poskytujeme pobytovou dlouhodobou ošetřovatelskou péči nonstop pro klienty
s chronickým onemocněním, tělesně postiženým klientům, kteří jsou závislí na
odborném ošetřovatelství na lůžkách dlouhodobé péče.

Cílem této péče je co nejvýraznější zmírnění následků chronického onemocnění,
případně zpomalení progrese nebo důstojné dožití u osob nevyléčitelně
nemocných.

Je nestátní zdravotnické zařízení. Zdravotní péče je dominantní činnost společnosti.

Od roku 1993 poskytujeme zdravotní domácí péči. Je poskytována v prostředí, které nestresuje a napomáhá léčit, to je doma. Domácí péče je poskytována všem věkovým skupinám na základě doporučení lékaře, ve spolupráci s rodinou.

Ze zkušeností, které zařízení ADP – SANCO získalo v terénu a potřeb pacientů, otevřelo v roce 2008 dlouhodobou lůžkovou ošetřovatelskou péči. Zde poskytujeme pobytovou dlouhodobou ošetřovatelskou péči nonstop pro klienty s chronickým onemocněním, tělesně postiženým klientům, kteří jsou závislí na odborném ošetřovatelství na lůžkách dlouhodobé péče.

Cílem této péče je co nejvýraznější zmírnění následků chronického onemocnění, případně zpomalení progrese nebo důstojné dožití u osob nevyléčitelně nemocných.