Aktuality

Cena města za rok 2019 patří naší ředitelce

Cena města za rok 2019 patří naší ředitelce

Publikováno: 23. 10. 2020

V obřadní síni prostějovské radnice byly 24.9.2020 předány ceny města Prostějova za rok 2019. Mezi několika osobnostmi, které přispěly městu, se minulý rok objevila i naše generální ředitelka a zakladatelka nestátního zdravotnického zařízení ADP-SANCO s.r.o. Mgr. Květoslava Šťastná, která byla oceněná za celoživotní péči o seniory, chronicky nemocné pacienty, hendikepované a závislé na nepřetržitém ošetřování.

Její cesta začala už na začátku 90. let, kdy byla po studiu přiřazena na praxi na geriatrii, která ji ovlivnila na celý život. „Senioři jsou velmi křehcí a často bezmocní a mně trvalo, než jsem se s tím smířila,” vzpomíná ředitelka Šťastná. Posílilo ji to ale natolik, že se rozhodla v této oblasti dále pokračovat a poskytnout pacientům mnohem individuálnější péči. Aby mohla vše posunout na profesionální úroveň, v roce 1993 založila firmu ADP-SANCO, jejíž význam znamená vyléčení a zahojení.

Začátky byly těžké, pracovalo se 16 hodin denně, ale brzy okolí poznalo, že péče v domácím prostředí je pro pacienty mnohem příjemnější a má pozitivní vliv i na jejich léčbu. Každým rokem se možnosti služeb rozšiřovali a technologicky vylepšovali. „Firma mi poskytla plnit všechny své zdravotnické ideály, mohu poskytovat informace, být empatičtější k pacientům, a především mohu být přesně takovým zdravotníkem, jakým se cítím být.”

My, celý tým Domu domácí péče, chceme vyjádřit velké poděkování. Poděkování paní ředitelce za její upřímný zápal a odkaz a městu za ocenění, které si víc než zaslouží!