Aktuality

Držíme při sobě

Držíme při sobě

Publikováno: 15. 12. 2020

Nechceme být na to sami. Sami toho totiž moc nezvládneme. A za tento rok jsme osamělost pocítili víc než kdy dřív – hlavně naši pacienti, kteří museli být dlouho izolovaní od svých rodin a nejbližších. A tak se stala rodina z nás všech. Z našich zaměstnanců a pacientů. Drželi jsme spolu a podporovali se – v těžkých chvílích, i v těch radostných. 

Naše snaha, vykouzlit u pacientů úsměvy na tvářích, byla silnější než kdy dřív. Proto jsme požádali o jakoukoliv pomoc, která všechny udrží na nohou a sami pomohli s tím, co nám jde nejlépe. Neměli jsme čas na své rodiny, neměli jsme čas jíst a odpočívat. Ale zato jsme pomohli jiným rodinám a osamělým seniorům. Poskytli jsme jim zdravotnické pomůcky a rady k domácí péči v této těžké době.

Nakonec ve chvíli, kdy to bylo nejvíce potřeba, přišla pomocná ruka i nám. A to v několika různých podobách. Pomohli sousedé a kamarádi, partneři. Například várka vitaminů od společnosti UGO nebo bylinkové čaje od Sonnentoru. Nebo kampaň Ecce Vita “Potěšme osamělé seniory”, díky kterým jsme mohli našim pacientům předat bylinkové produkty spolu se vzkazem od zákazníků, kteří se jim rozhodli pomoci. 

A proto vzniklo i tohle video, které říká jednu podstatnou myšlenku – není to jednoduché, ale nejsme na to sami. Vytvořili jsme si prostředí, kde se o sebe můžeme opřít. Vytvořili jsme nový svět zaměřený na člověka. 

Na závěr bychom chtěli říct – nebojte se požádat o pomoc. Nemusíte být na to sami. A zároveň podpořte projekty, které se maximálně snaží postarat se o ty, kteří to nejvíce potřebují. 

Děkujeme všem za všechno a doufáme, že tímto malým gestem rozšíříme tu vlnu vděčnosti a touhy pomoci, která vznikla u nás. 

Srdečně a za celý tým ADP-SANCO, 

Karolina Tucker

Výkonná ředitelka